پروژه ها

Projects

Category :
  • Gas fire suppression system for IMIDRO data centers-EPC Gas fire suppression system for IMIDRO data centers-EPC
  • پروژه اتاق های دیتا سنتر ایمیدرو-EPC پروژه اتاق های دیتا سنتر ایمیدرو-EPC
  • Karafarin Bank Karafarin Bank
  • Ferdosi Shopping Mall Ferdosi Shopping Mall
  • Mahan-Towers Mahan-Towers
  • Atr-e Gol-e Yas Project Atr-e Gol-e Yas Project
  • Digikala Digikala
  • Sarv Project Sarv Project
  • Chitgar Towers Chitgar Towers