سیستم های هوشمند صوتی تصویری

سیستم های هوشمند صوتی تصویری

این قابلیت امکان ذخیره سازی و انتقال فایل های صوتی و تصویری را متناسب با فضای کاربری و سلیقه اشخاص فراهم می کند.

  این قابلیت امکان ذخیره سازی و انتقال فایل های صوتی و تصویری را متناسب با فضای کاربری و سلیقه اشخاص فراهم می کند.


  • امکان کنترل سیستم صوتی و تصویری بصورت یکپارچه
  • ضبط و پخش پیام های هشدار، اطلاع رسانی، پخش اذان، موسیقی دلخواه و...
  • امکان انتخاب و پخش موسیقی برای هر بخش از ساختمان به صورت مستقل
  • پیاده سازی تجهیزات صوتی و تصویری متناسب با محیط مانند سالن اجتماعات، استخر، حمام و…
  • قابلیت کنترل از راه دور
  • تنظیم سناریوهای دلخواه ( امنیتی شبیه سازی حضور ، مراسم ویژه و...)
Related Products
Related Projects